ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ:

1. Badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy:

 • stężenia pyłów – frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej,
 • zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyłach metodą FT-IR,
 • ekspozycji na hałas (wraz z doborem lub oceną stosowanych ochronników słuchu),
 • ekspozycji na drgania o działaniu ogólnym i miejscowym,
 • stężenia substancji chemicznych (mgły olejowej, związków organicznych i nieorganicznych)
 • mikroklimatu,
 • wydatku energetycznego,
 • natężenia oświetlenia,

2. Badania środowiska naturalnego

 • hałasu od instalacji przemysłowych,
 • stężeń i emisji pyłów, gazów oraz metali (z wyłączeniem frakcji gazowej),
 • wody i ścieków,
 • wód gruntowych

3. Badania chemiczne

 • stopów metali
 • odpadów

„Naszą dewizą jest wysoka jakość i zadowolenie klienta, a naszą największą satysfakcją jego życzenie dalszej współpracy z nami”.

Link do informacji o nas na stronie PCA:
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%20975,podmiot.html