Firma „ENVI-CHEM” Badania Chemiczne i Środowiskowe Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ulicy Dolnej 5 jest jednostką samodzielną, ponoszącą odpowiedzialność prawną.
Jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000147263.

Firma „ENVI-CHEM” Badania Chemiczne i Środowiskowe Sp. z o.o. powstała w styczniu 2003 r. na bazie laboratoriów Ochrony Środowiska oraz Chemicznego prowadzących działalność w Zakładach Mechanicznych im. Gen. K Świerczewskiego powstałych w 1945 r., następnie w ABB Zamech Ltd., ABB ALSTOM Power Sp. z o.o. i ostatnio w ALSTOM Power Sp. z o.o.

Od lipca 2012r. laboratorium zawarło umowę z Elbląskim Parkiem Tachnologicznym. W ramach tej umowy dzierżawione są wyposażone pomieszczenia laboratoriów oraz specjalistyczny sprzęt do pomiarów emisji. Współpraca z EPT umożliwia laboratorium pozyskiwanie środków oraz wsparcia na rozwój swojej działalności poprzez wdrażanie nowych metodyk badawczych.

Działania Spółki są zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i realizowane w celu spełnienia potrzeb klienta.
Spółka wykonuje badania czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy, zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska pod wpływem działalności człowieka oraz badania chemiczne metodami klasycznymi.